خدمات الکترونیکی

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

سخنرانی
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_1
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_4
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_2

پخش فیلم