در حال حاضر آقای دکتر علی‌اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم‌مقام رئیس فرهنگستان علوم است.

IMAGE گفتگوی سینا پرس با دکتر فرید مر
اکوسیستم جهانی قربانی آلودگی محیط زیست شده است
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
باید بیدار باشیم
IMAGE گفتگوی سازندگی با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
وهن دین
IMAGE گفتگوی مردم نامه با دکتر رضا داوری اردکانی
تاریخ در ترازو

جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز کشاورزی
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
01
03