- مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی (1395-1313) عضو افتخاری فقید فرهنگستان علوم 
- مرحوم دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (1393-1304) عضو افتخاری فقید فرهنگستان علوم و استاد تاریخ دانشگاه تهران

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر سهراب پور
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
گرامیداشت روز جهانی آینده
گرامیداشت روز کشاورزی