- مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی (1395-1313) عضو افتخاری فقید فرهنگستان علوم 
- مرحوم دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (1393-1304) عضو افتخاری فقید فرهنگستان علوم و استاد تاریخ دانشگاه تهران

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز کشاورزی
انرژی و محیط زیست
دکتر سیدمصطفی محقق داماد
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_1