- مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی (1395-1313)
عضو افتخاری فقید فرهنگستان
- مرحوم دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (1393-1304)
عضو افتخاری فقید فرهنگستان و استاد تاریخ دانشگاه تهران

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_2
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_5
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_6
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_2

پخش فیلم