در حال حاضر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران 4 عضو افتخاری دارد. آیت الله آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اولین عضو افتخاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بودند که در دی ماه سال 1395 دار فانی را وداع گفتند.

جدید ترین تصاویر

دکتر بهرام دبیر
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_3
سمینار وضعیت کنونی بروسلوز
گرامیداشت روز کشاورزی