در حال حاضر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران 4 عضو افتخاری دارد. آیت الله آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اولین عضو افتخاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بودند که در دی ماه سال 1395 دار فانی را وداع گفتند.

جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_4
سخنرانی
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_1
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_8

پخش فیلم