کتاب برف و بهمن و روش­ های کنترل آن

دکتر حسن احمدی[1]

دکتر سیدمسعود سلیمان­پور[2]

داستان بهمن حکایت کهنی است که قدمتی به وسعت تاریخ دارد. در سالیان دور، حافظه گذشتگان، راوی این داستان تکراری بوده و امروز ورق­زدن برگ­های روزنامه و یا گذری در میان صفحات وب، شاهدی بر این حکایت است. شناخت برف و بهمن، و ایمنی در برابر خطرات آن، همواره یکی از مهمترین دغدغه­های کوهنوردان، اسکی­بازان، راه­داران، و از همه مهمتر ساکنان عرصه­های برف­گیر و بهمن­خیز بوده است. در ایران نیز وجود این مناطق، همواره باعث ایجاد خسارت­های زیادی به افراد و عرصه­های طبیعی و تغییر در طبیعت آنها شده است. توجه به ایمنی در برابر خطرات بهمن، و حفظ عرصه­های طبیعی با تأکید بر مبانی علمی، لزوم تحقیقات گسترده در این عرصه را دو چندان نموده است. همچنین بارش برف و انباشت آن در سطح حوزه­های آبخیز، منبع با ارزشی است که توجه خاص کارشناسان منابع طبیعی و آب ­شناسان را به خود جلب کرده است. از این­رو توجه و تأکید بر مباحث برف و بهمن یکی از مسائل مهم و کلیدی در منابع طبیعی، به ویژه آبخیزداری می­باشد.

«کتاب برف و بهمن و روش­های کنترل آن» حاصل کوششی چند ساله است که به منظور تألیف یک کتاب دانشگاهی پایه، در زمینه تخصصی برف و بهمن صورت گرفته است. با توجه به اینکه در کشور ما، کتب محدودی درخصوص جنبه­های مختلف و کاربردی این علم (به ویژه مباحث تخصصی منابع طبیعی و حوزه­های آبخیز)، در دسترس دانشجویان، متخصصان و کارشناسان بود، نگارندگان را بر آن داشت تا نسبت به تألیف این اثر اقدام نمایند. این اثر، بر اساس سر فصل­های تعیین­شده توسط شورای­عالی برنامه­ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مباحث علمی و جدید، با تأکید بر مبانی کاربردی تألیف شده است. کتاب در هفت فصل، نگارش شده است: در فصل اول، انواع بلورهای برف، طبقه­بندی­های آن و مطالب مرتبط با تشکیل برف، بررسی دقیق شده است. فصل دوم، به تفصیل درخصوص اندازه­گیری برف، و فصل سوم، به بررسی بهمن از منظر کلیات، مواد تاریخی، مکانیسم وقوع و طبقه­بندی آن پرداخته است. در فصل چهارم، عوامل مؤثر در ایجاد بهمن، و در فصل پنجم، پیش­بینی احتمال وقوع بهمن شرح داده شده است. فصل ششم به معرفی روش­های مختلف مبارزه و کنترل بهمن، و فصل هفتم به مباحث ایمنی و نجات در برابر بهمن، اختصاص یافته است. فهرست منابع و واژه­نامه بخش پایانی کتاب است.

این کتاب در بهار 1394، در 328 صفحه و به شمارگان 2000 نسخه، توسط دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات به چاپ رسیده است.

****

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

 

 

[1] - عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد پیشکسوت دانشگاه تهران

[2] - دانش­آموخته دوره دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

Air Jordan Sneaker

New Photos

New Films