IMAGE Tuesday, 22 October 2019

Lecture Meeting on Land Destruction in Iran and Its Control Strategy

  On Wednesday, October16th, the Department of Agricultural Sciences of the Academy hosted a lecture meeting on Land Destruction in Iran and Its Control Strategy. The attendees included the chairman, fellows, associate fellows and invited scholars of the Department; faculty members of the universities and research institutes and some authorities of the natural resources of the country.

IMAGE Tuesday, 22 October 2019

Scientific Council Meeting

  On October 13th, Prof. Davari Ardakani chaired the 494th meeting of the Scientific Council of the Academy attended by the secretary and chairmen of the scientific departments of the Academy, head of the National Research Institute for Science Policy (NRISP) and a number of deputies and directors of the Institute.

IMAGE Tuesday, 22 October 2019

Seminar on the New Developments in Mathematics and Physics

  On Thursday, October 17th, the Divisions of Mathematics and Physics of the Department of Basic Sciences of the Academy held a Seminar on the New Developments in Mathematics and Physics.

IMAGE Wednesday, 16 October 2019

New Issue of the Journal of the Department of Agricultural Sciences

  The new issue (No.2, Vol. 4) of the Strategic Research Journal in Agricultural Sciences and Natural Resources has been published by the Department of Agricultural Sciences of the Academy.

IMAGE Sunday, 06 October 2019

Prof. Reza Davari Ardakani’s Prize Award Ceremony

  The Book City Cultural Center held Prof. Reza Davari Ardakani's Fourth and Fifth Rounds of Prize Award Ceremony on October 1st. The prize is presented to recognize the authors of top doctoral theses of the country on Western Philosophy.

IMAGE Sunday, 29 September 2019

General Assembly Meeting

  Chaired by Prof. Reza Davari Ardakani, the General Assembly of the Academy sat for its 125th meeting on September 19th.

 

در هشتمین اجلاس عمومی سازمان همکاری بین آکادمی­ ها؛ InterAcademy Partnership که در شهر هرمانوس آفریقای جنوبی و به میزبانی آکادمی علوم آفریقای جنوبی برگزار شد، از میان 111 کشور عضو سازمان همکاری بین آکادمی­ ها، 200 نفر از مسئولان و نمایندگان آکادمی­ ها از 90 آکادمی دنیا و از جمله نماینده فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. انتخاب 11 عضو هیأت اجرایی IAP  از جمله موضوعات مطح ­شده در این اجلاس بود که با رأی گیری صورت گرفته، از میان 111 کشور عضو، ایران به عنوان یکی از اعضای هیأت اجرایی IAP انتخاب شد. بر این اساس فرهنگستان علوم ایران و کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیأت اجرایی سازمان همکاری بین آکادمی­ ها از سال 2016 تا 2018  برگزیده شد.

سازمان همکاری بین آکادمی ­ها در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط آکادمی ­های علوم در شهر تریسته کشور ایتالیا و به منظور مشارکت دو جانبه، منطقه­ ای و جهانی آکادمی­ ها با یکدیگر برای نیل به اهداف مختلف تأسیس شده است؛ این اهداف عبارتند از: ارتقاء مشارکت میان آکادمی­ های علوم، بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل علمی جهان، تهیه و انتشار بیانیه ­های مشترک درخصوص زمینه ­های مورد اشاره و پشتیبانی آکادمی­ های علوم از یکدیگر. سازمان همکاری بین آکادمی ­ها برای دستیابی به این اهداف با آکادمی­ های مهندسی، فناوری، پزشکی، کشاورزی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و سایر رشته­ ها و همچنین با سازمان­ های جهانی نظیر یونسکو، شورای بین­ المللی علم، شورای بین ­المللی علوم اجتماعی، شورای بین آکادمی ­ها و مجمع آکادمی های پزشکی همکاری می­کند.

تبادل اطلاعات و تجارب میان آکادمی­ های علوم و دستیابی به دیدگاه مشترک در زمینه ­های علمی، تسهیل ارائه نظرات کارشناسی علمی به دولت­ ها و سازمان جهانی، تقویت ظرفیت­ های آکادمی علوم، بویژه آکادمی ­های جوان و کوچک مستقر در کشورهای در حال توسعه، کمک به ارگان ­های علمی در کشورهای توسعه ­نیافته برای تأسیس آکادمی­ های علوم ملی یا منطقه­ای، برپایی کنفرانس، کارگاه و سمپوزیوم در قالب اهداف تدوین ­شده و انجام پروژه ­های پژوهشی از مهمترین فعالیت­ های سازمان همکاری بین آکادمی ­ها است. در حال حاضر ۱۱1 آکادمی علوم از کشورهای مختلف در این سازمان عضویت دارند. این سازمان با آکادمی ­های عضو خود همکاری نزدیکی دارد، نقش علم در جامعه را تقویت می­ کند و به مقامات دولتی درخصوص مسائل مهم جهانی نظر مشورتی می ­دهد. سازمان از برنامه ­هایی که برای دانشمندان جوان تهیه شده است، حمایت می­ کند و به آنها در ساختن پایه ­های قوی برای مشاغل موفق یاری می ­رساند. این سازمان برای پروژه­ هایی که به صورت جهانی بر علم تأثیرگذار هستند سرمایه­ گذاری می کند. مهمترین این پروژه ­ها عبارتند از: آموزش علم، برنامه ایمنی زیستی، آب، امنیت تغذیه، غذا و کشاورزی، ارتباطات علمی، زنان برای علم و ظرفیت­ سازی برای برنامه آکادمی­ های جوان. بالاترین ارکان تصمیم­ گیری سازمان همکاری  بین آکادمی ­ها، مجمع عمومی و کمیته اجرایی است. مجمع عمومی دارای دو رئیس است: یک رئیس از کشورهای در حال توسعه و یک رئیس از کشورهای توسعه یافته. مجمع عمومی هر سه سال یک بار تشکیل جلسه می­دهد. کمیته اجرایی طبق اساسنامه در موارد مختلفی از جمله تعیین زمان و مکان جلسات مجمع عمومی، تهیه دستور جلسات مجمع عمومی، اجرای تصمیمات متخذه از سوی مجمع عمومی، تأمین مالی برنامه ­ها و فعالیت­ ها، تصویب برنامه­ ها، فعالیت­ ها و بودجه آنها و حصول اطمینان از هزینه بودجه ­ها در موارد مقررشده برنامه ریزی می­ کند. کمیته اجرایی می ­تواند برحسب نیاز برای واگذاری برخی از اختیارات و مسئولیت­ های خود، کمیته دائمی یا موردی تأسیس کند. همچنین این کمیته می­ تواند از آکادمی ­های عضو در زمینه­ های خاص نظرسنجی کند تا در آن زمینه­ ها بیانیه ­ای تهیه و صادر شود. این بیانیه­ها طبق ضوابط به تائید نهایی مجمع عمومی خواهند رسید. کمیته اجرایی در صورت حضور حداقل هفت عضو در موارد مختلف تصمیم­ گیری می­کند. کمیته اجرایی در صورت احراز حداکثر آراء به موارد مختلف مطروحه در جلسات خود رأی می­ دهد. کمیته اجرایی را رؤسای مشترک سازمان همکاری بین آکادمی ­ها و ۱۱ عضو منتخب مجمع عمومی تشکیل می ­دهند. از این یازده عضو، شش عضو از کشورهای در حال توسعه و پنج عضو از کشورهای توسعه یافته هستند. آکادمی ­های عضو این کمیته برای یک دوره انتخاب می ­شوند. آکادمی­های عضو می ­توانند برای یک دوره دیگر نیز در عضویت این کمیته باقی بمانند. رؤسا یا نمایندگان آکادمی ­های عضو کمیته اجرایی، در جلسات این کمیته شرکت می­ کنند. کمیته اجرایی حداقل سالی یک بار جلسه تشکیل می دهد.

 

1000 Characters left


New Photos

New Films