معاونان پژوهشی با انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان منصوب می شوند. در حال حاضر آقای دکتر حسین نمازی معاون پژوهشی علوم انسانی و اسلامی، و آقای دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان می باشند.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
آقای دکتر رضا داوری اردکانی
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_3

پخش فیلم