در حال حاضر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران 4 عضو افتخاری دارد. آیت الله آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اولین عضو افتخاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بودند که در دی ماه سال 1395 دار فانی را وداع گفتند.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر تاج بخش و دکتر نمازی
دکتر سیدمصطفی محقق داماد
آقای دکتر جعفر توفیقی
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_2