در حال حاضر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران 4 عضو افتخاری دارد. آیت الله آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اولین عضو افتخاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بودند که در دی ماه سال 1395 دار فانی را وداع گفتند.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر ابراهیمی دینانی
نشست شاخه مهندسی شیمی-1
خانم دکتر معصومه نصیری کناری
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی

پخش فیلم