رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_1
خانم دکتر سیمین ناصری
انرژی و محیط زیست
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_5