رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_14
دکتر سیدمصطفی محقق داماد
دکتر سارا نظیف
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_9