1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_2
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_2
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_1
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_10

پخش فیلم