فرا رسیدن اربعین حسینی را تسلیت عرض می کنیم


File
Hits 7789
سخنرانی ها Songs دکتر دینانی - معرفت 2 »
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

03
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_2
دکتر فتح الله مضطرزاده
دکتر حسن تاج بخش