مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

دکتر محمود صادقی
انرژی و محیط زیست
دکتر سیدمصطفی پورتقوی
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_3