خبرگزاری مهر: (17/12/1394): شمس اردکانی دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: در اجلاس اخیر IAP  فرهنگستان علوم، عضو کمیته اجرایی شبکه آکادمی علم جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمس اردکانی، دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از عضویت فرهنگستان علوم در شبکه آکادمی علم جهان خبر داد و گفت: در اجلاس اخیر IAP که از ۲۸ فوریه تا ۲ مارس، در آفریقای جنوبی برگزار شده بود، فرهنگستان علوم عضو کمیته اجرائی شبکه آکادمی علم جهان شد. سازمان همکاری بین آکادمی ها، شبکه آکادمی های علوم جهان است.

وی در خصوص این سازمان توضیح داد: این سازمان در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط آکادمی های علوم در شهر تریسته کشور ایتالیا و به منظور مشارکت دوجانبه، منطقه ای و جهانی آکادمی ها با یکدیگر برای نیل به اهداف مختلفی تاسیس شده است. این اهداف عبارتند از: ارتقا ء مشارکت میان آکادمی های علوم، بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل علمی جهان، تهیه و انتشار بیانیه های مشترک در خصوص زمینه های مورد اشاره و پشتیبانی آکادمی های علوم از یکدیگر. سازمان همکاری بین آکادمی ها برای دستیابی به این اهداف با آکادمی های مهندسی، فناوری، پزشکی، کشاورزی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و سایر رشته ها و همچنین با سازمان های جهانی نظیر یونسکو، شورای بین المللی علم، شورای بین المللی علوم اجتماعی، شورای بین آکادمی ها و مجمع آکادمی های پزشکی همکاری می کند.

شمس اردکانی با اشاره به فعالیت های سازمان همکاری بین آکادمی ها افزود: تبادل اطلاعات و تجارب میان آکادمی های علوم و دستیابی به دیدگاه مشترک در زمینه های علمی، تسهیل ارائه نظرات کارشناسی علمی به دولت ها و سازمان جهانی، تقویت ظرفیت های آکادمی علوم، به ویژه آکادمی های جوان و کوچک مستقر در کشورهای در حال توسعه، کمک به ارگان های علمی در کشورهای توسعه نیافته برای تاسیس آکادمی های علوم ملی یا منطقه ای، برپایی کنفرانس، کارگاه و سمپوزیوم در قالب اهداف تدوین شده و انجام پروژه های پژوهشی از مهم ترین فعالیت های سازمان همکاری بین آکادمی ها است.

دبیر فرهنگستان علوم ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۰ آکادمی علوم از کشورهای مختلف در این سازمان عضویت دارند. این سازمان با آکادمی های عضو خود همکاری نزدیکی دارد، نقش علم در جامعه را تقویت می کند و به مقامات دولتی در خصوص مسائل مهم جهانی نظر مشورتی می دهد. سازمان از برنامه هایی که برای دانشمندان جوان تهیه شده است، حمایت می کند و به آنها در ساختن پایه های قوی برای مشاغل موفق یاری می رساند. این سازمان برای پروژه هایی که به صورت جهانی برعلم تاثیرگذار هستند، سرمایه گذاری می نماید. مهم ترین این پروژه ها عبارتند از: آموزش علم، برنامه ایمنی زیستی، آب، امنیت تغذیه، غذا و کشاورزی، ارتباطات علمی، زنان برای علم و ظرفیت سازی برای برنامه آکادمی های جوان.

شمس اردکانی در خصوص ارکان این سازمان گفت: بالاترین ارکان تصمیم گیری سازمان همکاری بین آکادمی ها، مجمع عمومی و کمیته اجرایی است. مجمع عمومی دارای دو رئیس است: یک رئیس از کشورهای در حال توسعه و یک رئیس از کشورهای توسعه یافته. چنانچه یکی از روسا قبل از پایان دوره  خود قادر به انجام وظایف نباشد، کمیته اجرایی یکی از اعضای خد را برای تصدی این پست تا پایان منصوب می کند؛ محمع عمومی هرسه سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. کمیته اجرایی طبق اساسنامه در موارد مختلفی از جمله تعیین زمان و مکان جلسات مجمع عمومی، تهیه دستور جلسات مجمع عمومی، اجرای تصمیمات متخذه از سوی مجمع عمومی، تامین مالی برنامه ها و فعالیت ها، تصویب برنامه ها، فعالیت ها و بودجه آنها و حصول اطمینان از هزینه بودجه ها در موارد مقرر شده.

این استاد دانشگاه در پایان اضافه کرد: کمیته اجرایی می تواند برحسب نیاز برای واگذاری برخی از اختیارات و مسئولیت های خود، کمیته دائمی یا موردی تأسیس نماید. کمیته اجرایی می تواند از آکادمی های عضو در زمینه های خاص نظر  سنجی کند تا در آن زمینه ها بیانیه ای تهیه و صادر کند. این بیانیه ها طبق ضوابط به تائید نهایی مجمع عمومی خواهند رسید. کمیته اجرایی در صورت حضور حداقل هفت عضو در موارد مختلف تصمیم گیری کند. کمیته اجرایی در صورت احراز حداکثر آراء به موارد مختلف مطروحه در جلسات خود رای می دهد. کمیته اجرایی را روسای مشترک سازمان همکاری بین آکادمی ها و ۱۱ عضضو منتخب مجمع عمومی تشکیل می دهند. از این یازده عضو، شش عضو از کشورهای در حال توسعه و پنج عضو از کشورهای توسعه یافته هستند. آکادمی های عضو این کمیته برای یک دوره انتخاب می شوند. اکادمی های عضو می توانند برای یک دوره دیگر نیز در عضویت این کمیته باقی بمانند. روسا یا نمایندگان آکادمی های عضو کمیته اجرایی، در جلسات این کمیته شرکت می کنند. کمیته اجرایی حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد.

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_7
گرامیداشت روز کشاورزی
گرامیداشت روز مهندسی
آقای دکتر حسین نمازی