کتاب «تشخیص خطای موتورهای القایی» نوشته آقای دکتر جواد فیض استاد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم توسط انتشارات IET منتشر شد. این کتاب با همکاری، وحید قربانیان و گوجکو جک سیمویچ در سال ۲۰۱۷ در ۵۴۰ صفحه به چاپ رسیده است.

آقای دکتر فیض درباره اهمیت این کتاب اظهار می­دارد: موتورهای القایی هنوز مهمترین و قابل اعتمادترین ماشین‌های الکتریکی محسوب می‌شوند. بازه گسترده کاربرد آنها باعث شده که در معرض تنش‌های مختلف الکتریکی، مغناطیسی، حرارتی و مکانیکی قرار گیرند و این امر منجر به ضرورت تشخیص خطای این موتورها به عنوان بخشی از فرایند نگهداری شده است. ایشان می­افزاید: هنوز یک هدف دست­نیافتنی، توسعه یک رهیافت جامع عملی است که در صنعت بتواند به طور دقیق خطاهای مختلف بالقوه موتور القایی را تشخیص دهد. استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران هدف کتاب تشخیص خطای موتورهای القایی را پر کردن این خلأ با تمرکز بر فرایندهای نظری، تجربی و کمک‌های کامپیوتری برای تشخیص خطا، و بنا نهادن یک روش ساختاری جامع بیان می­کند تا به کاربر اجازه دهد سیاست تشخیص درست را انتخاب کند.

عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم درباره محتوای کتاب خاطرنشان می­کند: موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده شامل پایش وضعیت و تشخیص خطای موتورهای القایی، تئوری موتورهای القایی با راه­اندازی برخط و تغذیه اینورتری، اصول خطاهای موتور القایی، اجرای مقیاس آزمایشگاهی، امواج نیروی مگنتو-موتیو در موتورهای القایی سه­فاز سالم، مدل مدار تزویج­شده چندگانه موتورهای القایی، اعمال روش اجزای محدود بر روی حالت‌های سالم و خطادار موتورهای القایی، روش‌های پردازش سیگنال مورد استفاده در تشخیص خطا، تشخیص خطای میله‌های شکسته در موتورهای القایی، تشخیص خطای نا هم محوری در موتورهای القایی و تشخیص خطای اتصال کوتاه حلقه در موتورهای القایی است.

 

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

انرژی و محیط زیست
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
خانم دکتر معصومه نصیری کناری
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_3