بیماری­های فیزیولوژی گیاهان

پدیدآورنده: دکتر ضیاءالدین بنی­ هاشمی (عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز)

بیماری­ های فیزیولوژیکی در ایران به علت وجود انواع تنش­ های محیط مانند دما و رطوبت و همچنین کمبود عناصر غذایی و آلودگی هوا از اهمیت زیادی برخوردار است که کمتر از نقطه نظر گیاهپزشکی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. کتاب حاضر شاید مجموعه کوچکی است که در سال­های تدریس نویسنده در دانشگاه شیراز به رشته تحریر درآمده و آماده ­سازی گیاهان را در اثر ناهنجاری­ های غیر زیستی به عوامل مختلف زنده مانند قارچ ­ها و حشرات مورد بحث قرار داده است و تأکید زیادی روی دماهای بالا، پایین، آلودگی هوا، کمبود و زیادی مواد غذایی در خاک با ارائه تصاویر رنگی و علائم تولید شده پرداخته است. این کتاب می­ تواند برای تدریس در مقطع کارشناسی گیاهپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب فیزیولوژیکی گیاهان شامل هفت فصل است که عناوین فصول آن عبارتند از: «پیش­ آمودگی»، «ناهنجاری­ های ناشی از تنش­ های محیطی»، «تنش­ های انسانی»، «نشانگرهای زیستی»، حفاظت از سرما»، «تغذیه معدنی» و «ناهنجاری­ های غیر زیستی در گیاهان». در پایان کتاب نیز نگاره­ های رنگی، واژه ­یاب و منابع آمده است.

این کتاب در 149 صفحه در پاییز سال 1395 توسط مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر سعید یزدانی
انرژی و محیط زیست
انرژی و محیط زیست
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی