از شب های قرآنی مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، چهار شب در کانون زبان فارسی برگزار شد. در این 4 شب آیت الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سخنرانی ایراد کرد.

اولین شب به «تفاسیر عرفانی قرآن مجید» اختصاص داشت که با سخنرانی آقایان دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر نصرالله پورجوادی، محمدرضا موحدی، محمد سوری و اکبر راشدی نیا همراه بود.

«شب تفاسیر قرآن مجید» موضوع دومین شب بود که با سخنرانی آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر نصرالله پورجوادی، محمدجعفر یاحقی، محسن معینی و مهرداد عباسی برگزار شد.

سومین شب «شب ترجمه های قرآن مجید» نام داشت و آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد، محمد مهدی جعفری، بهاءالدین خرمشاهی، دکتر رسول جعفریان و محمدعلی مهدوی راد سخنرانی کردند.

چهارمین شب به «مثنوی و قرآن مجید» اختصاص یافت و با سخنرانی آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکنر محمدعلی موحد و مصطفی ملکیان برگزار شد.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_3
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_13
گرامیداشت روز مهندسی