آقای دکتر رضا توکلی مقدم عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه تهران در زمره یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در دو حوزه تخصصی مهندسی و علوم کامپیوتر قرار گرفت. همچنین استاد توکلی مقدم در ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران به عنوان مؤلف برتر بین المللی- بخش مقاله برگزیده شده اند.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_10
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_3
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_8
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_7

پخش فیلم