آقای دکتر رضا توکلی مقدم عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه تهران در زمره یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در دو حوزه تخصصی مهندسی و علوم کامپیوتر قرار گرفت. همچنین استاد توکلی مقدم در ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران به عنوان مؤلف برتر بین المللی- بخش مقاله برگزیده شده اند.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

همایش گروه علوم انسانی
انرژی و محیط زیست
دکتر حسین نمازی
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »