خانم دکتر سیمین ناصری عضو وابسته شاخه محیط زیست فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یازدهمین دوره اعطای جایزه محیط زیست، موفق به دریافت جایزه ملی محیط زیست شد. در این مراسم لوح تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ایشان اعطا شد.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر سعید یزدانی
گرامیداشت روز مهندسی
دکتر حسن تاج بخش
98-2-26