IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

آقای دکتر سهراب پور
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_13
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_6
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4