مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

دکتر سعید نمکی
خانم دکتر سیمین ناصری
آقای دکتر سعید یزدانی
دکتر سیدمصطفی محقق داماد