1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_1
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_8
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_2
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_6

پخش فیلم