جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_9
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_4
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_5
سخنرانی

پخش فیلم