مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر جعفر توفیقی
02
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_3
انرژی و محیط زیست