مجوز انتشار مجله «توسعه علوم انسانی» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد. این مجله به همت گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و با هدف تبیین جایگاه و شأن علوم انسانی و اجتماعی برای توسعه و پیشرفت کشور و تلاش در جهت توسعه این علوم، به صورت دو فصلنامه منتشر خواهد شد. صاحب امتیاز این مجله فرهنگستان علوم است.

طی حکمی از سوی ریاست فرهنگستان، آقای دکتر حسین نمازی استاد اقتصاد و رئیس گروه علوم انسانی فرهنگستان­ علوم به عنوان مدیرمسئول این مجله تعیین و در حکم دیگری، آقای دکتر سیدمهدی الوانی استاد مدیریت و عضو وابسته گروه علوم انسانی به عنوان سر­دبیر مجله مزبور منصوب شده اند.

همچنین با تصویب شورای گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم، آقایان دکتر غلامعباس توسلی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر سیدحسین صفایی، دکتر سیدمصطفی محقق­ داماد، دکتر حسین نمازی اعضای پیوسته، و آقایان دکتر سیدمهدی الوانی، دکتر عباس شاکری، دکتر رضا نیلی­ پور و خانم دکتر شمس ­السادات زاهدی اعضای وابسته فرهنگستان، به عنوان اعضای هیأت ­تحریریه دو فصلنامه توسعه علوم انسانی تعیین شده ­اند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_2
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_6
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_8
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_3

پخش فیلم