مجموعه مقالات همایش پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده، توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این مجموعه علاوه بر پیشگفتار آقای دکتر مجتبی زاغری دبیر علمی همایش، شامل 6 مقاله و سخنرانی از استادان و صاحبنظران در بخش پرورش طیور است. در پایان کتاب نیز بیانیه این همایش برگرفته از از سخنرانی ها و نظرات ارائه شده در میزگرد همایش و حلسات پرسش و پاسخ آمده است. عناوین و موضوعات مقالات و سخنرانی های منتشرشده در این مجموعه عبارتند از:

- پرورش و تغذیه طیور در ایران: گذشته، حال و آینده (دکتر مجتبی زاغری استاد دانشگاه تهران و همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم(

- صنعت طیور در ایران: گذشته، حال و آینده (دکتر حسن مهربانی یگانه دانشیار دانشگاه تهران)

- تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده (دکتر سیدناصر موسوی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ورامین)

- صرورت اصلاح ساختار اجرایی و برنامه ریزی دولتی و بخش خصوصی برای حل مشکلات مرغداری (شادروان دکتر مرادعلی زهری استاد بازنشسته دانشگاه تهران و همکار فقید گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)

- بیماری های طیور در ایران: گذشته، حال و آینده (دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم)

- تأثیر ژنتیک بر صنعت طیور: گذشته، حال و آینده (دکتر رسول واعظ ترشیزی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهعنگستان علوم)

 

این کتاب حاصل همایشی است که بهمن ماه سال گذشته به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم در محل فرهنگستان برگزار شد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_8
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_7
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_6
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_6

پخش فیلم