روز یکشنبه 12 شهریور 1396 چهارصد و هفتاد و دومین جلسه شورای علمی به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر نمازی دبیر فرهنگستان، دکتر محقق داماد رئیس گروه علوم اسلامی، دکتر ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر سهراب پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی و دکتر ظهور رئیس مرکز مطالعات فرهنگستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید توسط آیت الله آقای دکتر محقق داماد قرائت شد. در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورا، آقای دکتر ثبوتی گزارش مختصری از شرکت در اجلاس سالانه آکادمی علوم جهان سوم در ایتالیا و ایراد سخنرانی در آن اجلاس ارائه کرد. در ادامه گزارش نهایی طرح پژوهشی «بررسی و تحلیل گزارش های پروژه سازمان ملل متحد و اجلاس کیوتو و انطباق آن با وضعیت ایران» که به تأیید شورای پژوهشی رسیده است، به تصویب رسید و طرح مزبور خاتمه یافته تلقی شد. موافقت با حمایت معنوی فرهنگستان از همایش بین المللی تحقیقات لس (برگزارکننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

در پایان جلسه پیشنهادهای تنظیم شده در رابطه با «روند تمدید عضویت وابسته استادان در فرهنگستان» و نیز «افزایش سقف تعداد اعضای پیوسته و وابسته در فرهنگستان» مطرح شد و برای تصویب در دستور کار مجمع عمومی فرهنگستان قرار گرفت.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_3
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_1
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_6
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_4

پخش فیلم