روز یکشنبه 29 مرداد 1396، چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم با حضور آقایان دکتر رضا داوری اردکانی رئیس، دکتر حسین نمازی دبیر، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر سعید سهراب پور، دکتر عباس شریفی تهرانی و دکتر محمدقلی نادعلیان رؤسای گروه های علمی، دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی و دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم برگزار شد.

در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای دکتر محقق داماد تلاوت شد. در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورا، با اجرای طرح پژوهشی پیشنهادی گروه علوم کشاورزی با عنوان «آینده ­نگری وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به تغییرات جهانی و روند رو به رشد فناوری ­ها» که در جلسه شورای پژوهشی 22 مرداد 1396 به تأیید رسیده بود، موافقت به عمل آمد. موافقت با حمایت معنوی فرهنگستان از کنفرانس بین المللی حکیم خوارزمی، تأیید پیشنهاد عضویت وابسته و تمدید عضویت وابسته 4 تن از استادان گروه های علوم مهندسی و علوم دامپزشکی و ارسال آن به مجمع عمومی برای تصویب، و ارجاع نامه آکادمی علوم و ادبیات نروژ برای معرفی نامزد مورد نظر فرهنگستان علوم برای دریافت جایزه ابل (Abel) به شاخه ریاضی فرهنگستان برای اظهار نظر، از دیگر تصمیمات جلسه شورای علمی چهارصد و هفتاد و یکم بود.

در بخش پایانی جلسه آقای دکتر حسن ظهور گزارشی از شرکت در جلسات کمیته تدوین کنوانسیون جهانی درخصوص شناسایی صلاحیت ­های آموزش عالی meeting of the Drafting Committee for a Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications و تصمیمات کمیته ارائه کرد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_5
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_4
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_7
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_2

پخش فیلم