مراسم اهدای سومین دوره جایزه دکتر رضا داوری‌ اردکانی بعد از ظهر روز سه‌ شنبه 27 تیرماه 1396 در شهر کتاب برگزار شد. این جایزه هرساله به پایان‌نامه‌های برگزیده در دوره دکتری رشته فلسفه دانشگاه ها و دانشکده های کشور اعطاء می شود. در بین پایان‌نامه‌های ارسالی برای بررسی در دوره سوم، یک پایان‌نامه برگزیده با عنوان «تناهی و طرح استعلایی هستی‌شناسی بنیادین در اندیشه هایدگر» تالیف آقای دکتر احمد رجبی و یک پایان‌نامه تشویقی تالیف خانم دکتر صبورا حاجی‌علی اورک‌پور با عنوان «پدیدارشناسی عشق و بحران فرهنگ متجدد بر اساس آرا ماکس شلر» انتخاب شدند.

در این مراسم علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی شهر کتاب، دکتر شهرام پازوکی عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر سید حمید طالب‌زاده مدیرگروه فلسفه دانشگاه تهران، دکتر سید محمدرضا حسینی‌ بهشتی استاد فلسفه دانشگاه تهران و دکتر رضا داوری اردکانی فیلسوف معاصر و رئیس فرهنگستان علوم سخنرانی کردند. برگزیدگان این دوره نیز در سخنانی توضیحاتی در مورد پایان نامه شان ارائه کردند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_3
سخنرانی
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_2
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_8

پخش فیلم