گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم، سلسله نشست ­هایی با موضوع «مباحث نظام تصمیم­ گیری در توسعه پایدار» برگزار می­ کند. دومین نشست از این سلسله نشست­ ها با عنوان «توصیف وضعیت اقتصادی، اجتماعی و نظام تصمیم­ گیری» روز پنجشنبه 18 خرداد 1396 با حضور آقای دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان علوم و اعضای گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات فرهنگستان برگزار شد. در این نشست که به ریاست آقای دکتر فرشاد مؤمنی تشکیل شد، دو سخنرانی ایراد گردید. در سخنرانی نخست، آقای دکتر محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی سخنانی با عنوان «بررسی وضعیت موجود اجتماعی کشور» ایراد کرد. اهم مطالب ایشان پیرامون آسیب­ های اجتماعی، فساد، سرمایه اجتماعی، عدم توسعه نظام حقوقی، نظام دانشی و شفافیت در نظام تصمیم ­گیری در ایران بود. سخنران دوم نشست آقای دکتر علی نصیری ­اقدم عضو گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز بود که سخنانی با عنوان «توصیف ناهماهنگی­ ها در سطوح مختلف نظام تصمیم ­گیری » ارائه نمود. مهمترین مباحث مطرح ­شده توسط ایشان در ارتباط با جایگاه سیاست ­های کلی نظام، وجود نهادهای هم­ ارز، مشخص­ نبودن تقسیم کار، مشخص نبودن مرزهای قانونگذاری و اجرا، ضعف نظام کارشناسی و نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات بود.

در همین راستا، سومین نشست با عنوان «توصیف وضعیت نظام اقتصادی در ایران» روز 25 خردادماه 1396 برگزار شد. در این نشست، آقای دکتر عباس شاکری عضو وابسته گروه علوم انسانی فرهنگستان و رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات فرهنگستان، مطالبی در زمینه «وضع موجود نظام بانکی و مالی ایران و همچنین جایگاه ایران در منطقه و دنیا» ایراد کرد. در ادامه حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطرح شده پرداختند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم

جدید ترین تصاویر

سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_1
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_1
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_2
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_5

پخش فیلم