از سلسله سمینارهای ادواری شاخه مهندسی برق و کامپیوتر گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، سمینار دیگری با عنوان «افق های آینده مهندسی برق و کامپیوتر» روز دوشنبه اول خرداد 1396 برگزار شد. در این نشست که به ریاست آقای دکتر رضا فرجی­ دانا رئیس شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان تشکیل شد، دو سخنرانی ایراد گردید.

در سخنرانی نخست، آقای دکتر محمدعلی مداح علی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف سخنانی با عنوان «تعامل منابع پردازشی، ذخیره ­سازی و مخابراتی در زیرساخت­ های داده­ های حجیم از نگاه تئوری اطلاعات» ایراد کرد. سخنران دوم سمینار آقای دکتر مهدی کارگهی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود که سخنانی با عنوان «حساسیت به زمان در سیستم­ های سایبری- فیزیکی» ایراد نمود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم

جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_6
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_2
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_1
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_2

پخش فیلم