روز یکشنبه 31 اردیبهشت 1396، یک جلسه سخنرانی تخصصی به همت گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم و با محوریت شاخه پاتوببولوژی گروه در سالن کنفرانس فرهنگستان برگزار شد. در این نشست که معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان، رئیس و اعضای پیوسته، وابسته و همکاران مدعو گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئولان و کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی حضور داشتند، ابتدا آقای دکتر محمدقلی نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان به حاضران خیر مقدم گفت و درباره فعالیت ها و برنامه های سال 1396 گروه توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه آقای دکتر محمد وجگانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم سخنانی با عنوان «مروری بر سازوکارهای تحمل ایمونولوژیک بدن» ایراد کرد.

پس از پایان سخنرانی آقای دکتر وجگانی حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطرح شده در سخنرانی پرداختند و سخنران به سؤالات پاسخ داد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم

جدید ترین تصاویر

تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_6
سخنرانی
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_3
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_1

پخش فیلم