موضوع نبود توزیع یکنواخت آب در سطح کشور از مسائل مهم منابع آب است و یکی از راهکارهای مقابله با این مسئله «انتقال بین حوضه­ ای آب می­ باشد. این راهکار طرفداران و منتقدان خود را دارد بنابراین برای بررسی کارشناسانه این موضوع جلسه سخنرانی «انتقال بین حوضه­ ای آب: امیدها و پیامدها» در تاریخ 27 اردیبهشت 96 از ساعت 9 تا 11 صبح در سالن کنفرانس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. 

جلسه با تلاوت قرآن مجید آغاز شد و پس از آن آقای دکتر شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی به حاضران خیرمقدم گفت. سپس آقای دکتر علیرضا سپاسخواه رئیس شاخه آبیاری گروه علوم کشاورزی فرهنگستان پیشگفتاری راجع به کلیات موضوع جلسه ارائه داد. در ادامه آقای دکتر امید بزرگ حداد استاد گروه آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درخصوص «انتقال بین حوضه­ای آب: امیدها و پیامدها» سخنرانی ایراد کرد. در این جلسه که جمع زیادی از مشاوران، مدیران و کارشناسنان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کمیسیون بین ­المللی آبیاری و زهکشی ICID، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، شرکت مهندسی مشاور بهان سد، اعضای هیأت علمی دانشگاه­ های تهران و تربیت مدرس، و اعضای پیوسته و وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم حضور داشتند، پس از سخنرانی، حضار در میزگردی پیرامون موضوع فوق به بحث و تبادل­نظر پرداختند. همچنین در این بحث تعدادی از حاضران سؤالاتی مطرح کردند و سخنران به سؤالات مطروحه و اظهارنظرها پاسخ داد. همچنین در پایان قرار شد یک جلسه هم­ اندیشی دیگر هم برگزار شود و ابعاد دیگری از موضوع بحث و بررسی شود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم

جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_7
سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی

پخش فیلم