روز پنجشنبه 19 اسفندماه 1395 یکصد و هفدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم با حضور اعضای پیوسته فرهنگستان و به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی ریاست فرهنگستان برگزار شد. در ابتدای جلسه با حضور خانواده شادروان آقای دکتر علی شریعتمداری عضو پیوسته فقید فرهنگستان علوم، یاد و خاطره آن استاد جاویدنام گرامی داشته شد. در این بخش آقایان دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد و دکتر حسن تاج بخش با بیان ویژگی های بارز اخلاقی و مقام ممتاز علمی استاد دکتر علی شریعتمداری برای ایشان طلب رحمت و آمرزش کردند. فرزند استاد شریعتمداری نیز در این مراسم از رئیس و اعضای فرهنگستان علوم تشکر کرد.

 

 

در ادامه مراسم پیشنهاد عضویت وابسته آقای دکتر عباس منوچهری استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم مطرح شد که پس از معرفی ایشان توسط رئیس گروه علوم انسانی و تعدادی از اعضای پیوسته فرهنگستان، رأی گیری کتبی انجام شد و عضویت وابسته اقای دکتر عباس منوچهری برای یک دوره چهارساله در فرهنگستان علوم به تصویب رسید. تمدید عضویت وابسته آقایان دکتر عباس شاکری و دکتر رضا فرجی دانا برای یک دوره چهار ساله دیگر در فرهنگستان علوم، با رأی گیری کتبی، از دیگر مصوبات نشست یکصد و هفدهم مجمع عمومی بود.

در بخش پایانی مراسم آقای دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه درباره توافقنامه پاریس درخصوص تغییرات اقلیم سخنانی بیان کرد و پس از آن حاضران به بحث و تبادل نظر درباره مسائل محیط زیست کشور پرداختند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Nike Air Max 1 For Sale

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

05
08
07
06