چاپ

 

یکصد و نودمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه مورخ 8 اسفند 1395 با حضور آقایان دکتر حسن احمدي، دکتر غلامرضا اعواني، دکتر سیدمحمد بلورچیان، دکتر حسن تاج­ بخش، دكتر محمد شاهدي، دکتر حسن ظهور، دکتر علی کاوه و دكتر حسين نمازي برگزار شد. قبل از دستور، حاضران به آقای دکتر بلورچیان نماینده گروه علوم پایه بابت انتخاب در جشنواره خوارزمی تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامت کردند. در ادامه، پس از تصویب صورت جلسه شورای پژوهشی قبلی، آقای دکتر شاهدی نظر ریاست محترم فرهنگستان در ارتباط با کیفیت برگزاری سخنرانی ها و همایش ها را اعلام و تاکید کرد که در گردهمایی های علمی مطالب نو و اثرگذار ارائه شود تا فرهنگستان بتواند با استفاده از نتایج آنها در زمینه­ های مختلف علمی کشور اظهارنظر و راهکار ارائه کند و از ارائه مطالب تکراری خودداری شود. بر این اساس عناوین سخنرانی ها و همایش های پیشنهادی سال آینده گروه علوم مهندسی بررسی و با برگزاری سخنرانی های ذیل موافقت به عمل آمد:

در ادامه با برگزاری همایش های پیشنهادی آن گروه به شرح ذیل موافقت و توصیه شد با توجه به اینکه این موضوعات به نحوی به تمامی گروه های علمی مرتبط است و خاص گروه علوم مهندسی نیست، همایش های مذکور بطور مشترک با سایر گروه های علمی فرهنگستان برگزار شود و پیشنهاد شد موضوع در شورای علمی نیز مطرح گردد: «بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)»، «راهکارهای پیاده ­سازی سیاست کلی نظام در زمینه محیط زیست کشور»، «ارتقای جایگاه فرهنگستان در تصمیم ­گیری های کلان علمی کشور»، «آینده آموزش عالی ایران» و «عملکرد فرهنگستان علوم در 25 سال گذشته»

موضوع بعدی جلسه، بررسی نامه پذیرش چاپ مقاله حاصل از طرح پژوهشی «بررسی وضعیت آینده ­نگری در ایران و چند کشور منتخب جهان» بود که با آن موافقت شد.

نامه دبیر محترم امور مشترک فرهنگستان ها در خصوص مرجعیت علم و فناوری دستور بعدی جلسه بود. پس از بحث و تبادل ­نظر قرار شد آقای دکتر شاهدی جمع بندی مطالب ارائه شده را برای ریاست فرهنگستان ارسال کند.

در ادامه نامه مدیر طرح پژوهشی «گرداوری و تدوین کتاب سالانه وضعیت محیط زیست» مبنی بر چاپ کتاب حاصل از طرح پژوهشی مطرح و با چاپ آن به صورت مجموعه مقالات و با تعداد محدود موافقت شد.

پس از آن گزارش نهایی طرح پژوهشی «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» (مدیر: آقای دکتر عباس شریفی­ تهرانی) بررسی شد. قرار شد پس از ویرایش مختصر و تائید ناظر طرح، گزارش  مصوب تلقی شود و برای تصویب به شورای علمی فرهنگستان ارجاع گردد. همچنین پیشنهاد شد پس از تائید گزارش نهایی طرح پژوهشی 30 مجله ­ای که با توجه به دستاوردهای این طرح، بالاترین اولویت را بدست آورده ­اند، به ترتیب اولویت در تارنمای فرهنگستان منعکس شوند.

در پایان جلسه موضوعات ذیل انتخاب و قرار شد این عناوین برای تمامی اعضای فرهنگستان ارسال شود تا در خصوص انها اعلام­ نظر کرده و راهکار ارائه دهند: «فرهنگ و اخلاق»، «علم با حکمت در مقابل علم بی ­حکمت»، «چالش های آموزش و پژوهش کشور»، «بحران آب و مسائل محیط زیست کشور» و «مسکن».

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Zapatillas y ropa deportiva para niño

1000 کاراکتر باقی مانده