یکصد و نودمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه مورخ 8 اسفند 1395 با حضور آقایان دکتر حسن احمدي، دکتر غلامرضا اعواني، دکتر سیدمحمد بلورچیان، دکتر حسن تاج­ بخش، دكتر محمد شاهدي، دکتر حسن ظهور، دکتر علی کاوه و دكتر حسين نمازي برگزار شد. قبل از دستور، حاضران به آقای دکتر بلورچیان نماینده گروه علوم پایه بابت انتخاب در جشنواره خوارزمی تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامت کردند. در ادامه، پس از تصویب صورت جلسه شورای پژوهشی قبلی، آقای دکتر شاهدی نظر ریاست محترم فرهنگستان در ارتباط با کیفیت برگزاری سخنرانی ها و همایش ها را اعلام و تاکید کرد که در گردهمایی های علمی مطالب نو و اثرگذار ارائه شود تا فرهنگستان بتواند با استفاده از نتایج آنها در زمینه­ های مختلف علمی کشور اظهارنظر و راهکار ارائه کند و از ارائه مطالب تکراری خودداری شود. بر این اساس عناوین سخنرانی ها و همایش های پیشنهادی سال آینده گروه علوم مهندسی بررسی و با برگزاری سخنرانی های ذیل موافقت به عمل آمد:

  • «جایگاه و نقش توانمندی­ های فرهنگستان علوم در جامعه»، «تکالیف ایران در قبال معاهده پاریس 2016» و «چشم ­انداز انرژی کشور (Iran Energy Outlook)»

در ادامه با برگزاری همایش های پیشنهادی آن گروه به شرح ذیل موافقت و توصیه شد با توجه به اینکه این موضوعات به نحوی به تمامی گروه های علمی مرتبط است و خاص گروه علوم مهندسی نیست، همایش های مذکور بطور مشترک با سایر گروه های علمی فرهنگستان برگزار شود و پیشنهاد شد موضوع در شورای علمی نیز مطرح گردد: «بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)»، «راهکارهای پیاده ­سازی سیاست کلی نظام در زمینه محیط زیست کشور»، «ارتقای جایگاه فرهنگستان در تصمیم ­گیری های کلان علمی کشور»، «آینده آموزش عالی ایران» و «عملکرد فرهنگستان علوم در 25 سال گذشته»

موضوع بعدی جلسه، بررسی نامه پذیرش چاپ مقاله حاصل از طرح پژوهشی «بررسی وضعیت آینده ­نگری در ایران و چند کشور منتخب جهان» بود که با آن موافقت شد.

نامه دبیر محترم امور مشترک فرهنگستان ها در خصوص مرجعیت علم و فناوری دستور بعدی جلسه بود. پس از بحث و تبادل ­نظر قرار شد آقای دکتر شاهدی جمع بندی مطالب ارائه شده را برای ریاست فرهنگستان ارسال کند.

در ادامه نامه مدیر طرح پژوهشی «گرداوری و تدوین کتاب سالانه وضعیت محیط زیست» مبنی بر چاپ کتاب حاصل از طرح پژوهشی مطرح و با چاپ آن به صورت مجموعه مقالات و با تعداد محدود موافقت شد.

پس از آن گزارش نهایی طرح پژوهشی «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» (مدیر: آقای دکتر عباس شریفی­ تهرانی) بررسی شد. قرار شد پس از ویرایش مختصر و تائید ناظر طرح، گزارش  مصوب تلقی شود و برای تصویب به شورای علمی فرهنگستان ارجاع گردد. همچنین پیشنهاد شد پس از تائید گزارش نهایی طرح پژوهشی 30 مجله ­ای که با توجه به دستاوردهای این طرح، بالاترین اولویت را بدست آورده ­اند، به ترتیب اولویت در تارنمای فرهنگستان منعکس شوند.

در پایان جلسه موضوعات ذیل انتخاب و قرار شد این عناوین برای تمامی اعضای فرهنگستان ارسال شود تا در خصوص انها اعلام­ نظر کرده و راهکار ارائه دهند: «فرهنگ و اخلاق»، «علم با حکمت در مقابل علم بی ­حکمت»، «چالش های آموزش و پژوهش کشور»، «بحران آب و مسائل محیط زیست کشور» و «مسکن».

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

نشست شاخه مهندسی شیمی-2
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_6
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_4
خانم مهندس مریم خزاعی