یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه مورخ 24 بهمن 1395 با حضور معاونان پژوهشی، دبیر فرهنگستان و نمایندگان گروه های علمی برگزار شد. پیش از دستور، حاضران درگذشت همشیره گرامی آقای دکتر علی کاوه را تسلیت گفتند و برای ایشان آمرزش و مغفرت الهی و برای خاندان محترم صبر و اجر از خداوند متعال طلب کردند. در ادامه، صورت جلسه شورای پژوهشی26 دی ماه به تصویب رسید و پیرامون مباحث ذیل تصمیم­گیری شد:

پیشنهاده طرح پژوهشی «آسیب ­شناسی ساختار و فرایند سیاستگذاری آموزش عالی ایران در راستای توسعه اقتصادی پایدار» بررسی شد. ضمن بحث و تبادل­ نظر اجرای طرح مزبور به تأیید رسید و برای تصویب بهع شورای علمی ارسال شد. موضوع بعدی بررسی طرح پژوهشی پیشنهادی «تعیین جایگاه اقتصادی و اجتماعی و مدیریت مزرعه در متن برنامه­ های تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور» (مجری: آقای دکتر اسماعیل شهبازی) بود. ضمن تاکید بر لزوم اثرگذاری نتایج طرح بر پایداری مناطق کشاورزی در روستاها و در صورت توجه به آن، اجرای این طرح به تأیید رسید و برای تصویب به شورای علمی ارسال شد. بودجه طرح مزبور توسط سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی تامین می­ شود.

در ادامه جلسه، موضوع تمدید زمان اجرای طرح پژوهشی «تاریخ فقه امامیه 3» مطرح و مقرر شد زمان اجرای طرح مزبور به مدت یکسال دیگر تمدید شود.

پس از آن پیشنهاد گروه علوم کشاورزی مبنی بر "لزوم بررسی نحوه ویراستاری مجلات فرهنگستان قبل از تعیین رتبه علمی و همچنین یکسان­ سازی قطع جلد مجلات فرهنگستان" مطرح شد. ضمن تاکید بر اهمیت ویراستاری مجلات مطابق با دستورالعمل فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مقرر شد مجلات فرهنگستان با قطع فعلی منتشر شوند، بر این اساس، مجله «آموزش مهندسی ایران» با قطع وزیری و مجله «پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» با قطع رحلی منتشر خواهند شد.

در ادامه جلسه سمینارها و سخنرانی های پیشنهادی گروه علوم کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و با برگزاری آنها موافقت شد.

موضوع بعدی دستور جلسه پیرامون رئوس برنامه­ های کوتاه ­مدت سال آینده بود. قرار شد علاوه بر انجام فعالیت های مشابه سال های گذشته، معاونت پژوهشی ترتیبی اتخاذ نماید تا نتایج طرح های پژوهشی و همچنین اظهارنظرهای علمی حاصل از همایش ها در مجموعه­ های جداگانه تهیه و تدوین و در صورت موافقت ریاست فرهنگستان منتشر شود. همچنین قرار شد برای استفاده از نتایج فعالیت های مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم برنامه ­ریزی شود.

در پایان جلسه، پیشنهاد شد در صورت موافقت ریاست فرهنگستان «تاریخ فرهنگستان علوم» تهیه و ضمن انعکاس در تارنمای فرهنگستان، به تعداد محدود نیز منتشر شود.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

آقای دکتر حسین نمازی
03
آقایان دکتر شریفی تهرانی و دکتر شاهدی
خانم دکتر طاهره کاغذچی