روز چهارشنبه 13 بهمن 1395 نشست شاخه مهندسی صنایع گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم برای بحث و تبادل نظر درباره «نقش آینده مهندسی صنایع» به ریاست آقای دکتر محمد مدرس یزدی رئیس شاخه مهندسی صنایع فرهنگستان علوم برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه بهره گیری از نظر تخصصی استادان و کارشناسان در بررسی آینده مهندسی صنایع در روند حرکت آن در دنیا بود که حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع پرداختند. همچنین قرار شد با تشکیل کارگروه های مختلف، ایراد سخنرانی و برگزاری کنفرانس های مهندسی صنایع این موضوع پیگیری شود.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

14
02
13
دکتر سعید نمکی