در پی درگذشت استاد فقید آقای دکتر مصطفی سهراب پور پیام تسلیتی از سوی شاخه بین گروهی محیط زیست و شاخه محیط زیست و انرژی فرهنگستان علوم صادر شد. متن پیام بدین شرح است: «ماندگار خداست؛ خبر درگذشت جناب آقای دکتر مصطفی سهراپ پور برای ما بسیار دردناک بود. شخصیتی را از دست دادیم که او را به عنوان یک استاد فرهیخته، با فرهنگ و با منش علمی و رفتاری برجسته، و علاقمند به رفع چالش های زیست محیطی می شناختیم. نقش اثرگذار ایشان در زمینه های زیست محیطی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران هرگز فراموش نخواهد شد و جایش همواره بین ما خالی خواهد بود».

اعضای شاخه بین گروهی محیط زیست و شاخه مهندسی محیط زیست و انرژی فرهنگستان علوم

Kobe 11 Mentality

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

دکتر امیرحسین امیری
02
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_12
06