هجدهمین جلسه کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علوم روز پنجشنبه 7 بهمن 1395 به ریاست آقای دکتر محمدرضا عارف تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر رجالی گزارشی از جلسات کمیته تخصصی کارگروه آموزش و پرورش ارائه کرد و قرار شد گزارشی توجیهی درخصوص مسائل کلان آموزش و پرورش تنظیم شود و در جلسه آینده کمیسیون از وزیر آموزش و پرورش و معاونان ایشان برای استماع نظرات کمیسیون دعوت به عمل آید. در ادامه آقای دکتر تومانیان گزارشی از جلسه با سرپرست دانشگاه فرهنگیان و مسائل و مشکلات دانشگاه فرهنگیان ارائه کرد. آقای دکتر بهزاد نیز گزارشی از تشکیل اتحادیه انجمن ­های ایرانی علوم ریاضی و جلسات تشکیل ­شده ارائه کرد. ایشان اظهار داشت که در مرحله اول قرار شده است که اتحادیه برنامه ریاضیات مدرسه ­ای چند کشور پیشرو را تهیه و ترجمه و چاپ کند و در اختیار معلمان ریاضی قرار دهد. همچنین قرار شده است برای ایجاد رقابت سالم میان دانشکده­ های ریاضی، کارنامه­ فعالیت ­های هر کدام از دانشکده ­های ریاضی دانشگاه­ های کشور به نحوی منتشر شود. ارائه گزارش از اولین جلسه کنکور، ارائه طرح نظام آمارشناسی و ارائه گزارش از کمیته ریاضیات مدرسه­ ای انجمن ریاضی ایران از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه بود.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

سمینار وضعیت کنونی بروسلوز
03
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
گرامیداشت روز جهانی آینده