کتاب زراعت کم آب در ایران: راهبردها و کاربردها توسط آقای دکتر علیرضا کوچکی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و آقای دکتر محمد خواجه حسینی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شده و توسط جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

«تو بر کنار فراتی، ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

کمبود آب واقعیتی است انکار ناپذیر و همچنین اجتناب ناپذیر ولی بی ­آبی حقیقتی است کاملاً اجتناب­ پذیر که البته اجتناب از آن جز در سایه تدبیر و دوراندیشی و با اتکا به مبانی علمی و بهره ­گیری از خرد جمعی و عزم ملی در جهت مدیریت یکپارچه آب میسر نخواهد شد. راهکارها و راهبردها برای حصول چنین هدفی می­ تواند با بسترسازی فرهنگی، جامعه­ شناسی و گفتگوی ملی آغاز شده و متعاقب آن رهیافت های فنی به اجرا گذاشته شود.

در دنیای کنونی تأمین امنیت بدون دسترسی به آب کافی میسر نیست و امنیت آب حیاتی ­تر از امنیت غذایی است. امروز مناسبات جدید بین­ المللی با محوریت آب در حال شکل گیری است و این مایه حیاتی می­ رود که به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی کشورهای سیراب درآورده شود و بدون تردید در آینده آب به عنوان کالایی اساسی در فرمول ها و معادلات اقتصادی و محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی و بالاخره در شاخص­ های توسعه­ یافتگی کشورها در خواهد آمد و در نتیجه آنانی که سیراب­ ترند توسعه یافته­ تر نیز تلقی می­ شوند. این نوشتار بر محوریت کم ­آبی استوار است و برای آن دو محور در نظر گرفته شده است که در محور نخست راهبردها و رهیافت ها و مبانی نظری و در محور دوم کاربردها و کاربری­ ها و مبانی تجربی و کاربردی مربوط به آب آورده شده است.

هر فصل از کتاب توسط یک یا چند فرد نگارش شده و در جمع 16 فصل آن در 599 صفحه توسط 21 نفر از استادان دانشگاه و پژوهشگران مراکز پژوهشی کشور به رشته تحریر درآمده است. هدف ویراستاران کتاب بر چند اصل مهم زیر استوار بوده است:

(1) دیدگاه­ های جامع و فراگیر در مدیریت آب در زنجیره­ای طولانی از محل شکل­ گیری آن به شکل باران با تجزیه و تحلیل­ های اقلیمی تا محل مصرف آن در قالب آب مجازی در سفره­ها و میزهای غذا

(2) تأکید هرچه بیشتر بر یافته­ ها و نتایج پژوهش­ های ملی و محلی

(3) تأکید بر مدیریت آب در مقیاس­ های خرد و کلان از حوضه­ های آبخیز تا مزرعه

(4) تأکید ویژه بر مدیریت آب در مقیاس بوم­ نظام­ های زراعی با نگاهی خاص به افزایش کارآبی و بهره­ وری آب

(5) ارائه روش ­ها و الگوهای نوین موجود در مدیریت آب برای انواع قابل استفاده آن شامل سبز، آبی و خاکستری.

باید اذعان نمود که علیرغم آنچه ذکر شد در این نوشتار جای خالی تجزیه و تحلیل­ های جامعه شناختی و اجتماعی در مدیریت آب به آن گونه که شایسته و بایسته است همچنان خالی است و بدون تردید در چاپ­ های بعدی این موضوع بسیار مهم مدنظر قرار داده خواهد شد. امید است نوشتار حاضر بتواند در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشیدن به همه ذینفعان که در واقع کل جامعه را در برمی­ گیرد و به خصوص سیاست­گذاران و مدیران حوزه آب، جامعه علمی و پژوهشگران مثمر ثمر واقع افتد».

***

روابط عمومی فرهنگستان علوم

sneakers

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

دکتر سعید نمکی
سمینار وضعیت کنونی بروسلوز
15
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4