مجموعه مقالات و مذاکرات همایش «آسیب شناسی و موانع تحقق شاخص­ های ملی علم، فناوری و نوآوری در توسعه پایدار کشور» توسط کارگروه «شاخص ­های علم، فناوری و نوآوری» مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم و با تنظیم و ویرایش آقای دکتر محمد اخوان رئیس کارگروه مزبور به چاپ رسید.

این کتاب علاوه بر گزارش همایش، گزارش افتتاحیه و گزارش سخنرانی آقای دکتر رضا مکنون معاون مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم در افتتاحیه همایش، شامل مشروح 9 سخنرانی و مشروح مذاکرات و مباحث انجام شده در طول سخنرانی­ ها و در جلسه میزگرد همایش است. عناوین سخنرانی­ های منتشر شده در این مجموعه عبارتند از:

  • نظام جامع پایش علم، فناوری و نوآوری در ایران / محمدصادق خیاطیان
  • "انبوه داده" از تحول پارادایمی تا سیاستگذاری توسعه پایدار / کیومرث اشتریان
  • مقایسه تطبیقی کیفی مدل­ های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری و ارائه مدلی مناسب برای کشور / ناصر باقری مقدم
  • بررسی پیشرفت علم و فناوری در کشور و ضرورت اصلاح نقشه جامع علمی کشور / علینقی مشایخی
  • شاخص­ های علم و فناوری، فناوری هراسی و توسعه علمی و اقتصادی کشور / بهزاد قره ­یاضی
  • ارزیابی فرآیند نوآوری دستگاه ­های ملی با نگاهی یکپارچه / سپهر قاضی نوری
  • معرفی نقشه جامع علمی کشور و شاخص­ های هدفگذاری شده / علیرضا باقری ثالث
  • چقدر برای نقشه جامع علمی کشور آماده هستیم؟ / رضا مجدزاده
  • چالش­ های عملیاتی در برآورد شاخص ­های تحقیق و توسعه / حسین پیمان

کتاب حاضر در 214 صفحه توسط مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم به چاپ رسیده است.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

خانم دکتر طاهره کاغذچی
03
آقای دکتر سهراب پور
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_7