یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 26 دی ماه 1395 با حضور آقایان دکتر حسین نمازی، دکتر محمد شاهدی، دکتر فرامرز رفیع پور، دکتر سیدمحمد بلورچیان، دکتر حسن تاج بخش، دکتر حسن احمدی، دکتر علی کاوه و دکتر حسن ظهور برگزار شد. در این نشست، ضمن تصویب صورت جلسه شورای پژوهشی قبل، با توجه به تصویب گزارش نهایی طرح پژوهشی «فرهنگ­ سازی محیط زیست- بخش دوم» با تسویه حساب طرح مزبور تا سقف 90% موافقت شد. در ادامه ضمن بررسی گزارش نهایی طرح پژوهشی «طراحی سامانه مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار کشور» برای آن داور انتخاب شد. به منظور نظارت بهتر بر پیشرفت طرح ها و اجرای آنها طبق ضوابط، برای طرح های جاری ذیل نیز ناظر انتخاب شد. ناظر، داوری گزارش نهایی را نیز بر عهده خواهد داشت.

الف. «اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها»

ب. «تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی- ایرانی»

ج. «دانشگاه­ هاي آينده»

د. «بررسي راهبردهاي اخير در حوزه­ هاي پژوهش و فناوري علوم زيستي»

ه. «بررسي و ارزيابي كيفي مجلات علمي كشاورزي و منابع طبيعي»

و. «بررسي مسائل و مشكلات گلخانه­ ها و فراورده­ هاي گلخانه­ اي ايران»

ز. «تبيين نقش فرهنگستان ها در ارتقاي فرهنگ آينده ­نگري و سياستگذاري هاي مربوطه در نهادهاي بالادستي، آموزشي و اجرايي نظام»

ح. «تاريخ فقه اماميه 3

موضوع بعدی جلسه به ارزیابی مجله "آموزش مهندسی ایران" و تمدید رتبه علمی این نشریه اختصاص داشت. بر این اساس قرار شد کمیته سه نفره­ ای متشکل از اعضای شورای پژوهشی موضوع را ظرف هفته آینده بررسی و اظهارنظر نمایند. در ادامه جلسه گزارش نهایی طرح پژوهشی «تدوین راهبردها و سیاست های مقابله با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) و همچنین توجه به بیماری های نوپدید و بازپدید» که پس از اعمال اصلاحات داور برای شورا ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد پس از انجام اصلاحات ویرایشی گزارش و ارسال آن به معاونت پژوهشی، طرح خاتمه­ یافته تلقی ­شود.

در پایان جلسه، رئوس برنامه­ های پیشنهادی کوتاه ­مدت برای سال آینده در اختیار حاضران قرار گرفت تا ضمن بررسی، نظر خود را اعلام نمایند. موضوع در دستور جلسه آینده شورا قرار گرفت.

در پایان پیشنهاد شد فرهنگستان علوم مبادرت به انتشار مجله­ ای علمی- ترویجی کند و مقالات ارائه شده در سخنرانی های گروه های علمی در آن منتشر شود. این پیشنهاد با توجه به وظیفه فرهنگستان در ترویج علم و همچنین تعدد سخنرانی های داخل گروه های علمی مورد استقبال حاضران قرار گرفت و قرار شد مراتب به استحضار ریاست محترم فرهنگستان رسانده شود تا در صورت موافقت در شورای علمی طرح کنند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

adidas nmd damen schwarz rosa

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

10
11
01
03