پژوهشگران پراستناد و دانشگاه های برتر جهان در سال 2016 توسط مؤسسه رتبه بندی شانگهای معرفی شدند. در این رتبه بندی نام آقای دکتر علی کاوه استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جهان و عضو پیوسته فرهنگستان علوم و هنر اروپا در بين 150 نفر معرفی شده در رشته مهندسی عمران  قرار دارد. نام ايشان همچنين در بين 280‌ نفر معرفی شده در رشته علوم کامپيوتری مهندسی قرار گرفته است.

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران کسب اين عناوین را به استاد دکتر علی کاوه تبريک می گوید و برای ایشان موفقیت روزافزون از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Nike

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

08
دکتر محمد دورعلی
01
12