هوالباقی؛ درگذشت پژوهشگر و ایران شناس و ایران دوست گرانمایه استاد دکتر منوچهر ستوده را به خانواده محترمشان و به دانشگاهیان و دانشمندان و بخصوص همکارانم در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تسلیت می گویم. تعلق خاطری که مرحوم دکتر ستوده به علم و ایران داشت مایه بزرگی او و ماندگاری نامش در تاریخ علم ایران خواهد بود.

رضا داوری اردکانی

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

04
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_10
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
انرژی و محیط زیست