به منظور تکریم و گرامیداشت پژوهشگران جوان برجسته کشور که دستاوردهای علمی شاخص و مهم و ارزنده در پیشبرد یکی از رشته های فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین شناسی و زیست شناسی داشته اند، گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران امسال و در تاریخ 30 اردیبهشت ماه دومین دوره معرفی پژوهشگران جوان برجسته حوزه های علوم پایه کشور را برگزار می کند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_6
انرژی و محیط زیست
مهندس احمد صادقی
دکتر حسن ظهور