چاپ

 

وبینار بین المللی فارابی با همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ با حضور استادان و صاحبنظران و مقامات و بزرگانی از کشورهای سراسر جهان برگزار شد. این برنامه به مناسبت یکهزار و یکصد و پنجاهمین سالی تولد فارابی به صورت مشترک میان دو کشور ایران و قزاقستان برگزار شد.

در این وبینار بین المللی رئیس فرهنگستان علوم ایران، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، دبیر دولت جمهوری قزاقستان، مدیرکل ICESCO (سازم