چاپ

 

 

انجمن آموزش مهندسی ایران در روز یکشنبه ۲۳ شهریور میز گردی تحت عنوان "بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی" به ریاست جناب آقای دکتر پرویز جبه دار مارالانی، از ساعت 14 تا 16 برگزار می کند. علاقه مندان برای شرکت در میزگرد می توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند:

 https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/isee

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده