چاپ

 

آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در پیامی درگذشت استاد اسماعیل سعادت مترجم و محقق برجسته و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت گفت. متن پیام رئیس فرهنگستان علوم بدین شرح است:

 

«باسمه­ تعالی

ادیب فرزانه و مترجم و محقق گرانمایه آقای اسماعیل سعادت عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی رخت از این جهان به سرای باقی کشید. رحم