چاپ

 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، آیت الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، استاد حقوق و فقه دانشگاه شهیدبهشتی و عضو شورای عالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی به سمت «رئیس دپارتمان الهیات پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منصوب شد.

در حکم آقای دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه و رئیس شورای عالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی خطاب به آبت الله آقای دکتر محقق داماد آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند آن استاد فرهیخته و نیاز مبرم دانشگاه به بهره مندی از رهنمودهای حکیمانه جنابعالی به عنوان فقیعی متأله، فیلسوفی فرزانه و حقوقدانی برجسته در دوره گذار از نسل سوم به نسل چهارم که ضرورت آمیزش و امتزاج علوم پزشکی و علوم انسانی بر پایه الهیات اسلامی را برجسته می نماید و بنا بر پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه، به عنوان «رئیس دپارتمان الهیات پزشکی» مرکز مزبور منصوب می شوید.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده