طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، آیت الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، استاد حقوق و فقه دانشگاه شهیدبهشتی و عضو شورای عالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی به سمت «رئیس دپارتمان الهیات پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منصوب شد.

در حکم آقای دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه و رئیس شورای عالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی خطاب به آبت الله آقای دکتر محقق داماد آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند آن استاد فرهیخته و نیاز مبرم دانشگاه به بهره مندی از رهنمودهای حکیمانه جنابعالی به عنوان فقیعی متأله، فیلسوفی فرزانه و حقوقدانی برجسته در دوره گذار از نسل سوم به نسل چهارم که ضرورت آمیزش و امتزاج علوم پزشکی و علوم انسانی بر پایه الهیات اسلامی را برجسته می نماید و بنا بر پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه، به عنوان «رئیس دپارتمان الهیات پزشکی» مرکز مزبور منصوب می شوید.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

08
آقای دکتر فرامرز رفیع پور
انرژی و محیط زیست
02