به همت دفتر امور زنان در علوم مهندسی فرهنگستان علوم دومین نشست "شورای زنان در علم و فناوری" روز پنجشنبه 7 آذر ماه 1398 در اتاق شورای فرهنگستان علوم برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تعدادی از مشاوران وزرا و روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در امور زنان و اعضای کارگروه جایگاه زنان در علوم مهندسی فرهنگستان علوم برگزار شد، در خصوص تقویت نقش و جایگاه مشاوران زنان در دانشگاه ها، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها (شبکه سازی، پایگاه اطلاعاتی، معاونان زن، بخش خصوصی و نهاد مدنی و ... ) بحث و تبادل نظر شد و پس از ارائه پیشنهادها و نظرهای اعضا مقرر شد در راستای همگرایی و هماهنگی در برنامه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، شرح وظایف و شاخص های انتخاب مشاوران روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با همکاری اعضای شورا تهیه و تدوین شود و از طرف فرهنگستان، جهت تصویب به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Saldos - Entrega gratuita

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است
IMAGE گفتگوی انجمن اندیشه و قلم با دکتر رسول جعفریان
مدافع اصل علم هستم
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
دولت از افراد دارای نبوغ حمایت کند
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد شاهدی
در عمل به علم ضعیف هستیم
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم

جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز جهانی آینده
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_1
02
04